Cenové rozpětí: od do

Placená reklama

Na tomto webu můžete využít služeb placené reklamy. Díky toho budete na internetu více vidět, lidé se dozví snáze o Vaší nabídce, o tom s čím jím můžete pomoci.

Typy reklamního placeného obsahu u nás na webu

  1. Reklama formou článku v našem magazínu – V našem magazínu můžete uveřejnit článek na jakékoliv téma týkající se tématu webu. V tomto článku můžete přímo zmínit svou firmu, napsat o své firmě, produktech a nebo můžete použít jako námět jakékoliv téma a do článku pak vložit reklamní odstavec o své firmě.

cena: 500 Kč

doba zobrazení článku na webu: Doživotně, minimálně po dobou jednoho roku.

2. Bannerová reklama – Na každé stránce a v postranním panelu na našem webu, může být umístěn reklamní banner.

cena: Odvíjí se od místa zobrazení, typu banneru a požadované době zobrazení.